Op 5 april vindt de International City Retail Experience 2018 plaats in Hoogeveen. Dan staat de vraag centraal hoe we de stadsharten van middelgrote steden in Europa weer vitaal kunnen krijgen. Onderdeel van het programma is een gesprekstafel van vijf Nederlandse steden over de successen en dilemma’s van hun aanpak. Voor buitenlandse gasten is vooral het ‘polderen’ naar oplossingen interessant. Maar ook Nederlandse bezoekers aan het congres doen hun voordeel met het verhaal van Gouda, Harderwijk, Hilversum, Ede en Oss.

Gouda: hoe trek je meer bezoekers en versterk je de woonfunctie?

Gouda heeft 72.000 inwoners en is bekend om het historische centrum en de kaasmarkt. Gouda trekt elk jaar mee bezoek: 700.000 mensen kwamen vorig jaar langs. De investeringen in het stadshart zijn gericht op zowel toerisme als op wonen. De uitdaging is om daarin een goede balans te houden. Gouda heeft veel energie gestoken in samenwerking tussen alle stakeholders in het stadscentrum. Van 2015-2017 was Gouda beste binnenstad in Nederland.

Harderwijk: city marketing

Ook in Harderwijk hebben de stakeholders de handen ineen geslagen. Dat doen ze met name als city marketing organisatie Heerlijk Harderwijk dat valt onder het netwerk Bureau Binnenstad. Harderwijk heeft de uitdaging een positie voor het stadscentrum te bepalen in relatie tot water en bos in de omgeving en het Dolfinarium.

Hilversum: veranderingen om terugloop bezoek te keren

Hilversum is al 100 jaar de radio en tv stad van Nederland. Verder staat Hilversum bekend om de moderne architectuur (vooral Marinus Dudok) en de fraaie omgeving. Het stadscentrum heeft een moeilijke tijd achter de rug. Het bezoek liep terug, de leegstand liep op. In 2014 heeft de gemeente met stakeholders afspraken gemaakt om het tij te keren.  Dat heeft geresulteerd in een prachtig marktplein, een nieuwe food hall met stadsbrouwerij, een vernieuwd winkelcentrum en een gerestaureerd hotel.

Ede: wat is het stadscentrum?

Ede (115.000 inwoners) ligt in een groene omgeving centraal in Nederland en is goed bereikbaar. De werkgelegenheid en het inwonertal zijn groeiende. Samen met Wageningen vormt Ede de Food Valley regio. In deze dynamiek loopt het stadscentrum achter. Het oorspronkelijke centrum is nagenoeg verdwenen door ongelukkige beslissingen. Geen trekkers, negatieve berichtgeving, weinig bezoek, veel leegstand. In 2015 hebben de stakeholders een programma bedacht om de binnenstad ‘te redden’. Daarbij draait het om meer groen, meer horeca, meer lokale kleur en een verbetering van openbare ruimte, winkels en evenementen.

Oss: mouwen opstropen

De stad Oss (65.000 inwoners) is groot geworden door agrifood, Life Sciences en logistiek. Hard werken en no nonsens zijn kenmerkend voor de inwoners. Samenwerking in het stadscentrum heeft al veel opgeleverd, in de openbare ruimte, de gevels, centrumpromotie en evenementen. Er is een visie ontwikkeld voor minder winkeloppervlak en meer andere functies.

Retaillessen van Nederland en Europa

Nieuwsgierig naar het verhaal van deze vijf steden? Kom naar ICRE2018! Het totale programma is razend interessant. Staatssecretaris Mona Keijzer vertelt over de vervolgstappen van de Nationale Retailagenda. Tien middelgrote Europese steden delen hun innovatieve strategieën om retailgebieden te revitaliseren, als sluitstuk van de operatie RetaiLink. En kijk op www.icre2018.eu voor de andere topsprekers en de inspirerende sessies. Aanmelding kan hier.

Yes, please keep me informed on the 'International City Retail Experience 2018'.

Thank you for your interest in the International City Retail Experience